Bilişim Danışmanlığı

Kurumsal Bilgi Teknolojisi Stratejileri belirleme

  • Bilgi Güvenliği Stratejileri ve Denetimi
  • Bilgi Sistemleri altyapısı durum analizi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi,
  • Bilgi Sistemleri Süreçlerin Analizi ve İyileştirilmesi
  • CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme
  • MES, ERP seçimi ve Süreç danışmanlığı
  • Bilgi Sistemleri yeniden yapılandırma
  • MIS Yönetsel Karar Sistemleri analizi ve kurulması

Bilgi Sistemleri risk analizi ve iş sürekliliği