Eğitimlerimiz

Stratejik Finans Eğitimi

GİRİŞ:

Finans, kurumlardaki önemi nedeniyle sadece finans bölümlerini değil pazarlama satış, üretim gibi her bölümü direkt veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Program zamana yaygın formatta gerçek hayat uygulamalarıyla takip edilecektir. İş hayatında uygulanması için yapılan görevlendirmelerle eğitimin kalıcı olması sağlanırken, ICF (International Coaching Federation) akredite olmuş eğitmenlerimizin iş koçluğu ve mentorlük yetkinlikleriyle süreç efektif olarak takip edilecektir.

 HEDEFİ:

Finans Dışı Yöneticiler İçin Finans programının amacı, katılımcıların işletmelerin mali yapılarını, değerliliğini, risklerini, yatırım kararlarını, bankacılık işlemlerini finansal kriterler çerçevesinde değerlendirmesini sağlamaktır.

 KAPSAMI:

TEMEL MUHASEBE VE FİNANSAL ANALİZ

 1. Muhasebenin Tanımı
 2. Mali Tablolar ve İşleyişi
 • Bilanço nasıl okunur
 • Kayıtların aktife, pasife, K/2 tablo etkisi
 • Kredi verenler bilançoda neye bakar
 • Bilançonun karşı karşıya kaldığı riskler
 • Finansal risklerin yönetim araçlarının gösterilmesi
 • Gelir Tablosu

SERMAYE YÖNETİMİ

 1. İşletme sermayesi ihtiyacının tespiti (faaliyet (nakit) dengesi)
 2. Ucuz kaynak temini

3.Banka kredi alternatiflerinin değerlendirilmesi

4.Banka dışı alternatiflerin değerlendirilmesi

BANKALARIN KREDİ ANALİZ KRİTERLERİ 

1.Finansal olmayan veri analizi

2.Finansal analiz kriterleri

FİNANSAL YÖNETİM 

 1. İşletmelerin Üstlendikleri Finansal Riskler
 2. Finansal Risklerin Yönetimi
 • Faiz Riski
 • Kur Riski
 • Likidite Riski
 • Kredi Riski

3.Atıl fonların yönetimi

 • Fon Akım
 • Nakit Akım
 1. Finansal Borçların Yönetimi, Firmaya Faydaları ve Zararları, Özkaynak İle Karşılaştırması
 2. İşletme Sermayesinin Tanımı, İşletme İçin Önemi ve Yönetimi
 3. Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi, Ticari Borç Yönetimi

PARANIN ZAMAN DEĞERİ – FİNANSAL HESAPLAMALAR 

1.Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları

 • Basit Faiz
 • Bileşik Faiz
 • Faizlendirme ve İskontolama
 • Gelecekteki Değer Kavramı - Şimdiki Değer Kavramı
 • Eşit Taksit Hesaplamaları
 1. Fayda maliyet ve fırsat maliyet bakışının kazandırılması
 2. Yönetimsel kararların finansal etkisinin kavranması

4.Sermaye artışlarının finansal tablolalara etkisi

KATILIMCI SAYISI: Minumum 5 Kişi, Maksimum 10 Kişi

SÜRESİ: 2 Gün

Liderlik Programı

HEDEFİ:

 • Kişisel Ve Kurumsal Liderliği Geliştirmek
 • Etkili Liderlik İçin İnsan Potansiyelini Anlamak
 • İşin Ve Organizasyonun Etkin Yönetimini Sağlamak
 • Kurumda Koçluk Yaklaşımını Benimsemek
 • Finansal Bakış Açısına Sahip Olmak

PROGRAM AKIŞI:

 • Kişisel Potansiyelini Anlamak Ve Ölçümlemek
 • Kişisel Liderlik Ve Liderlik Vizyonu Oluşturmak
 • Ekip Yönetimi
 • İş Yönetimi
 • Finansal Bakış
 • Birebir Koçluk Seansı

 KAPSAMI:

 Potansiyeli Anlama ve Ölçme Çalışması:

Kişi Bazında Değerlendirme (Eğitim öncesinde online anket formatı ile);

 • Talent Insights " Davranışlar "  ve " Motivatörler’’ in analiz edildiği  raporları kapsar. Rapor katılımcının kendine yönelik farkındalığını  arttırmak, gelişim alanlarını belirlemek  için tasarlanmıştır.
 • Rapor 3 farklı alana ışık tutmaktadır.

Çalışmanın amaçları;

 • Bireylerin kuvvetli yönlerini ve gelişim alanlarını tespit etmek,
 • Doğal ve uyarlanmış davranış tercihlerini belirlemek
 • Motivasyon unsurlarını tanımlamak
 • Performans engellerini anlamak

Seans 1-Kişisel Liderlik Liderlik Vizyonu Oluşturma

Seansın Amaçları

 • Liderlik ve yöneticilik tanımlarının netleştirilmesi ve liderliğin 5 başarı anahtarını benimsemek
 • Kişisel liderlik vizyonunu oluşturarak, liderlikte hedefe odaklanmanın önemini ortaya çıkarmak
 • Kişisel güçlü ve gelişime açık yönlerin farkına varmak
 • Liderlik için olumlu ve güvenli bir ortam oluşturmak için iletişim ve insan ilişkilerinin önemini anlamak
 • Fikir ayrılıklarını çatışmaya gitmeden yönetmek

Seansın Konuları

 • Liderlik İçin Gerekli Stratejik Bakışı Benimsemek
 • Liderlik Tutumunu Anlamak
 • Katılımcı Liderliğin Prensiplerini anlamak, yaklaşımını benimsemek
 • İknanın Altyapısını anlamak
 • İletişimde ve çalışma hayatında takdirini, çalışanların kuvvetli taraflarına odaklanmanın önemini anlamak

SEANSTAKİ GÖREVLENDİRMELER

 • Liderlik Vizyonu ve stratejik planlama çalışmasının tamamlanması
 • Kişisel Gelişim Projesi
 • Her katılımcı programın başında kendi liderlik vizyonunu ve aynı zamanda kişisel gelişim alanını belirleyecektir. Program boyunca üzerine çalışacaktır.

Seans 2-Ekibimin Lideriyim 

Seansın Amaçları

 • İnsan Potansiyelini Anlamak ve Ekibin Motivasyonu Sağlayabilmrk
 • Çalışan Bağlılığını Oluşturmak
 • Verimli İş Sonuçları İçin Zamanında Geribildirim Vermek
 • Çalışanı Geliştiren Koçluk Yaklaşımını Benimsemek

Seansın Konuları

 • Çalışanlarımızı doğru değerlendirebilmek için DISC
 • Çalışan Bağlılığını Sağlamak
 • Motivasyonu Anlamak
 • İş hayatında geribildirimin önemini anlamak ve benimsemek
 • Çalışanlarını geliştirmek için koçluk yaklaşımı

SEANSTAKİ GÖREVLENDİRMELER

 • Liderlik Vizyonu ve Kişisel Gelişim Projesine yönelik verilen geribildirimlerden sonra her katılımcı için aksiyon planlarının revize edilmesi.
 • Bir sonraki seansta yapılacak geribildirimin görevlendirmesi

Seans 3-İşimin Lideriyim

Seansın Amaçları

 • Etkin problem çözme süreci ile problemin ne olduğunu, kök nedenini ve etkin çözümünü saptayabilmek
 • Değişimi Etkin Yönetmek
 • Kişisel Zaman Çalıcılarımızı ve Zaman Yönetimi Engellerini Belirlemek
 • Etkin delegasyonu engelleyen süreçleri anlamak

Seansın Konuları

 • Problem Çözme ve Karar Alma
 • Değişim Yönetimi
 • Delegasyon
 • Zaman Yönetimi

Seans 4-Finansal Bakış

Seansın Amaçları

Katılımcıların işletmelerin mali yapılarını, değerliliğini, risklerini, yatırım kararlarını, bankacılık işlemlerini finansal kriterler çerçevesinde değerlendirmesini sağlamak.

Seansın Konuları

TEMEL MUHASEBE VE FİNANSAL ANALİZ

 1. Muhasebenin Tanımı
 2. Mali Tablolar ve İşleyişi

Bilanço

Gelir Tablosu

 1. Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması ve Yorumlanması
 2. Mali Tablolar Üzerinden Mali Yapının Analizi
 3. Nakit Akışının Tanımı ve İşletme İçin Önemi

FİNANSAL YÖNETİM

 1. İşletmelerin Üstlendikleri Finansal Riskler
 2. Finansal Risklerin Yönetimi (Faiz Riski, Kur Riski, Likidite Riski, Kredi Riski )
 3. Finansal Borçların Yönetimi, Firmaya Faydaları ve Zararları, Özkaynak İle Karşılaştırması
 4. İşletme Sermayesinin Tanımı, İşletme İçin Önemi ve Yönetimi

5.Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi, Ticari Borç Yönetimi

PARANIN ZAMAN DEĞERİ – FİNANSAL HESAPLAMALAR

1.Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları -Basit Faiz - Bileşik Faiz

2.Faizlendirme ve İskontoluma

3.Gelecekteki Değer Kavramı - Şimdiki Değer Kavramı

4.Eşit Taksit Hesaplamaları

Seans 5-Geribildirim 

Programın başında yapılmış olan potansiyelin ölçümlenmesine yönelik yapılan çalışmaya ve tüm programdaki uygulamalara, oluşturulan liderlik vizyonlarına yönelik geribildirim verilmesi,

Liderlik vizyonlarına yönelik aksiyon planlarının revize edilmesi ve geribildirim verilmesi.

 KATILIMCI SAYISI : Minimum 5, maksimum 8 kişi.

SÜRESİ: 5 gün (1+1+1+ 2 gün olarak, zamana yaygın formatta planlanır. )

Etkin İletişim için Koçluk Yaklaşımı Eğitimi

GİRİŞ:

Dale Carnegie Koçluğu, kişisel gelişim ve değişim döngüsü üzerine kurulmuştur.

 

Koçluk Yaklaşımımız..

Dale Carnegie koçu, bir tutumu değiştirmek, geliştirmek, yeni beceri kazandırmak ve bunu bir alışkanlığa dönüştürmek için aşağıda belirtilen adımları izler:

 • Danışanına "İhtiyacım var, istiyorum, yapabilirim ve yapacağım" yönünde olumlu tutum kazandırır.
 • Gerekli bilgi ile donatır.
 • Beceriyi kalıcı hale getirmek için uygulama yapılmasını sağlar.

Dale Carnegie koçunun en etkin sonuçları alması için izlediği yol, gelişim alanlarını belirledikten sonra bu alanlardaki performans engel(ler)ini belirlemek ve bu engel(ler)i aşmaya yönelik koçluk yaklaşımını sergilemektir.

HEDEFİ:

Dale Carnegie İş Koçluğu'nun 5 başarı anahtarı bulunmaktadır.

 • İnsan İlişkileri: Danışanı ile güvene dayalı ilişki kurmak, ilişkileri profesyonellik ve saygı ölçüleri çerçevesinde derinleştirmek, danışanıyla gönüllü işbirliği sağlamak için gereklidir.
 • İletişim Becerileri: Danışanı ile etkin iletişim kurmak, doğru sorular sorarak ihtiyacı belirlemek, istenilen sonuçlara ulaşılamamasına sebep olan performans engellerini belirlemek, dinlemek, geribildirimde bulunmak, mesajını net ve açık şekilde vermek, iletişimde ses-söz-siz uyumuna dikkat etmek için gereklidir.
 • Güvenilirlik: Etkin bir koç olarak danışanda güven oluşturmak, görüş ve fikirlerin rahatlıkla ve açıkça paylaşılabilmesi için güvenilir bir ortam yaratmak koçluk hizmetinin verimini ve sürekliliğini arttıracaktır.
 • Hakimiyet: Koçun uzmanı olduğu alanlardaki bilgi ve tecrübesinde danışanının her tür ihtiyacını karşılayacak seviye olması gereklidir. Danışanın hedeflenen iş performansının arttırmak için onu inandırmak ve ikna etmek için gereken alt yapının önemli bir yapı taşıdır koçun işindeki hakimiyeti
 • Süreç Yönetimi: Koçluk sürecini, koçluk sürecinde yer alan tüm araçları, metodları süreçlere uygun olarak yönetebilmek ve bu sayede etkin sonuçlar alabilmek için gereklidir. Danışanla görüşmesini bu sürece bağlı olarak yapması istenen sonuçlara ulaşmasını sağlayacaktır.

Programın sonunda, katılımcılar yukarıda sıraladığımız bu 5 başarı anahtarında, bulundukları seviyeden en üst seviyeye ulaşmış olarak mezun olurlar.

KAPSAMI:

 • DC  koçluk bakış açısı, Farkı Nedir?
 • Koçlukta soruların gücü
 • Neden doğru sorular soramıyorum?
 • Etkili İletişimi sürdürmek ve daha ileriye götürmek için ne yapmalıyım?
 • Dinliyorum!
 • Karşınızdakini derinlemesine anlamak ; İçgörü
 • Geribildirim vermek,
 • Takdir ve teşekkür farkı
 • Karşımdakini kırmadan va yalnış anlaşılmadan fikirimi belirtebilmek
 • İnsanları Anlamak - DISC
 • Ben nasıl davranıyorum
 • Kendime davranılmasını istediğim gibi davranıyorum neden sonuç alamıyorum?
 • Dale Carnegie Koçluk Süreci Uygulaması

 KATILIMCI SAYISI: Minumum 5 Kişi, Maksimum 10 Kişi

SÜRESİ: 2 Gün

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO/IEC 27001:2013) Eğitimi

GİRİŞ:

Bilgi, kuruluşların faaliyetleri, hatta belki devamı için büyük önem taşır. ISO/IEC 27001 kurumlar için değerli bilgi varlıklarının, süreçlerinin ve risklerinin yönetmenine  ve korunmasına yardımcı olur.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

HEDEFİ:

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi

kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

KAPSAMI:

 • Güvenlik nedir?
 • Bilgi güvenliği nedir?
 • Bilgi ve bilgi varlıkları nedir?
 • Standart maddelerine genel bakış
 • Yönetim sorumluluğu
 • Rol ve Sorumluluklar
 • Bilgi Varlıklarının tanımı ve varlıkların sınıflandırılması
 • Bilgi Güvenliğinde Süreç Yaklaşımı
 • Risk ve Risk yönetimi
 • Risk analizi ve risk değerlendirmesi
 • Standart Dokümantasyonu ve örnek dokümanlar
 • Uygulanabilirlik bildirgesi (SOA)
 • Standart kontrol maddeleri

 KATILIMCI SAYISI : 5-8 Kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

EĞİTİM SÜRESİ: 2 gün

Uygulamalı İnsan Kaynakları Akademisi

GİRİŞ:

Nitelikli istihdam bulmak , bu istihdamı verimli kılmak ve istihdam için yasal yükümlülükleri tam olarak yerine getirmek konuları Kobi İnsan Kaynakları’nın öncelikli konularıdır. Mevcut İnsan Kaynakları çalışanlarının bu ve benzeri konulardaki yetkinliklerinizi arttırmak amacı ile İnsan Kaynakları Akademisi adı ile uygulamalı bir program oluşturulmuştur.

HEDEFİ:

Kobiler için fark yaratan nitelikli İnsan Kaynakları Uzmanı yetiştirmek.

KAPSAMI:

 1. İŞE ALIM
  •             YETKİNLİK BAZLI İLAN HAZIRLAMA
  •             CV BANKASI YÖNETİMİ
  •             MÜLAKAT GÖRÜŞMESİ
  •             DEĞERLENDİRME RAPORLARI
  •             KARAR / İŞE ALIM
  •             UYGULAMA
 1. İŞE GİRİŞ İŞLEMLERİ
  •             SGK İŞE GİRİŞ
  •             GÖREV TANIMI OLUŞTURMA
  •             SÖZLEŞMELERİN  HAZIRLANMASI
  •             PUANTAJ SİSTEMİ TANITIMI
  •             ORYANTASYON

ÖZLÜK RAPORLAMALARI

 1. YETKİNLİK BAZLI ÇALIŞMALAR

3.1 YETKİNLİK MATRİSİ OLUŞTURMA

3.2  EĞİTİM PLANLAMA / SATIN ALMA TEKNİKLERİ

3.3  EĞİTİM TAKİP

3.4  RAPORLAMA / BAŞARI GÖSTERGELERİ

 1. PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
  •             PERFROMANS KRİTERLERİNİN OLUŞTURULMASI
  •             PUAN DAĞILIMI ÖRNEK ÇALIŞMALAR
  •             TARAFSIZ ÖLÇÜM ŞARTLARI VE RAPORLAMALARI
  •             BİRE BİR GÖRÜŞMELER /HEDEF BİLDİRİMLERİ
  •             HEDEF VE EĞİTİM PLANLAMALARI
  •             PERFORMANSIN ÜCRETE YANSITILMASI
  •             ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİNİN AKTARIMI
  •             KAYITLAR VE TAKİP
 1. KARİYER PLANLAMA

5.1   KISA/ORTA/UZUN VADELİ ÖNERİLER

5.2   ÖNERİLERİN GEREKÇE RAPORLARI

5.3   KARİYER PLANI BİRE BİR GÖRÜŞMELERİ

5.4   KARİYER HARİTASININ İŞLENMESİ

5.5  TAKİP

GENEL OTURUM  ( SORU / CEVAP )

BELGELENDİRME / FOTOGRAF ÇEKİMİ / KAPANIS

KATILIMCI SAYISI : 5-8 Kişi

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

EĞİTİM SÜRESİ: 10 gün

Diğer Eğitimlerimiz

 • Yönetim Nedir ?
 • SWOT Analiz
 • Global Yaklaşım Yönetim Sistemleri ve Referans Modeller
 • Hedeflerle Yönetim
 • Süreç Yönetimi
 • Risk Analizi
 • Yönetim Sistemi Standart Eğitimleri
 • İç Denetçi Eğitimleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Yalın Yönetim
 • Yalın Üretim
 • Tedarikçi Seçimi
 • Proje Yönetimi
 • World Class Menufacturing
 • SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP
 • İş Sürekliliği
 • Kurum Kültürü
 • Çatışmayı Önleme ve Uzlaşma Teknikleri